ReadyPlanet.com
dot
dot
น้อมรำลึก
dot
bulletน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletข้อมูลการเดินทาง
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2553
dot
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนมกราคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนมีนาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนเมษายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤษภาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนมิถุนายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนกรกฎาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนสิงหาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนกันยายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนตุลาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนธันวาคม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
bulletสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
bulletสถาบันพลศึกษา
bulletกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
dot
บริการข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletสรุผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
bulletทะเบียนร้านอาหาร/ตลาดสด จังหวัดสมุทรสาคร
dot
ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว
dot
bulletkpi template
bulletโลมามหาชัย
bulletวิเคราะห์การท่องเที่ยว
bulletแผ่นพับ
bulletมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว
bulletแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ปี 2550-2553
dot
ข่าวสารด้านการกีฬา
dot
bulletระเบียบการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2552
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง NBT
bulletThaiPBS
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletกระดานถามตอบ
ด้านการศึกษา article

 จังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนสถานศึกษาสังกัดต่างๆ ในปีการศึกษา 2550 ดังรายละเอียดในตาราง ดังนี้

ตารางที่ 2  แสดงจำนวนสถานศึกษาสังกัดต่าง ๆ ในจังหวัด

 

สังกัด (กรม)

จำนวน

หมายเหตุ

1.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

137

เขตพื้นที่การศึกษา

2. สำนักงานการอาชีวศึกษา (สอศ.)

2

 

3. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร

1

 

4. เทศบาล

8

 

5. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัด/อำเภอ

4

 

6. กรมพัฒนาชุมชน (ศูนย์พัฒนาเด็ก)

40

 

 
ข้อมูลจังหวัด

ข้อมูลทั่วไป article
ที่ตั้ง ขนาด ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ article
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม article
ด้านสาธารณสุข article
การเกษตร article
การประมง article
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ article
การปศุสัตว์ article
การบริหารราชการ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ค่ายลูกเสือมหาชัย ถนนเศรษฐกิจ 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์/โทรสาร 034 815 980 Email samutsakhon@mots.go.th.