ReadyPlanet.com
dot
dot
น้อมรำลึก
dot
bulletน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletข้อมูลการเดินทาง
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2553
dot
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนมกราคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนมีนาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนเมษายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤษภาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนมิถุนายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนกรกฎาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนสิงหาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนกันยายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนตุลาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนธันวาคม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
bulletสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
bulletสถาบันพลศึกษา
bulletกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
dot
บริการข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletสรุผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
bulletทะเบียนร้านอาหาร/ตลาดสด จังหวัดสมุทรสาคร
dot
ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว
dot
bulletkpi template
bulletโลมามหาชัย
bulletวิเคราะห์การท่องเที่ยว
bulletแผ่นพับ
bulletมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว
bulletแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ปี 2550-2553
dot
ข่าวสารด้านการกีฬา
dot
bulletระเบียบการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2552
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง NBT
bulletThaiPBS
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletกระดานถามตอบ
การประมง article

                 การประมง เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีชายฝั่งทะเลยาว 41 กิโลเมตร จึงมีการประกอบอาชีพทำการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพหลัก ปัจจุบันครัวเรือนที่ทำการประมงมีจำนวน 5,628 ครัวเรือน เป็นกิจการประมงน้ำจืด 3,769 ครัวเรือน และน้ำกร่อย/น้ำเค็ม 1,859 ครัวเรือน ผลผลิตจากการประมงทะเลส่วนใหญ่ได้รับจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ บริเวณอ่าวไทย ทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งทะเลด้านประเทศเวียดนาม ชาวประมงสมุทรสาครมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาอาชีพ แสวงหาเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงกิจการอยู่เสมอ ทำให้สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการประมงสูงมาก เป็นแหล่งธุรกิจประมงที่สำคัญของประเทศ ทั้งในด้านการจับปลาเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรม และธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประมง เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เป็นต้น ซึ่งมีตลาดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากข้อมูลรายงานประจำปี 2545 สำนักงานประมงจังหวัด ได้จำแนกสภาพการประมงของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้

   ด้านการประมงทะเล  มีครัวเรือนที่ทำการประมงทะเล 701 ครัวเรือน เรือประมงที่จดทะเบียนถูกต้อง (การครอบครองเครื่องมือ, ทำการประมง) เพื่อทำการประมงในน่านน้ำไทยมีจำนวน 1,824 ลำ  ลูกเรือประมง 9,019  คน ส่วนใหญ่เป็นเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคู่  อวนลอย และอวนรุน

นอกจากนี้ชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย โดยมีเรือประมงทะเล ที่เป็นเรือประมงน้ำลึกหรือเรือแม่จำนวน 12 ลำ และเรือบรรทุกห้องเย็นขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำจากเรือแม่จำนวน 300 ลำ ที่ไปร่วมทำการประมงในน่านน้ำต่างประเทศ อาทิ เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม ไปจนถึงรัฐชายฝั่งในทวีปแอฟริกา โดยเรือบรรทุกขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ จากเรือแม่จะนำสินค้าสัตว์นำกลับขึ้นฝั่ง โดยมีท่าเทียบเรือ และรถตู้คอนเทรนเนอร์ตลอดจนแพปลาจำนวนมากรองรับปริมาณสัตว์น้ำทะเลที่จับได้ และจำหน่วยที่ท่าเทียบเรือประมง อ.เมืองสมุทรสาคร และสะพานปลา 

ส่วนใหญ่จะเป็นปลาทู ปลาเลย ปลาหมึก กุ้ง ปี สำหรับสินค้าสัตว์น้ำที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยเรือบรรทุกสัตว์น้ำมีปริมาณ 437,884 ตัน ส่วนใหญ่จะเป็นปลาโอ ปลาเก๋า ปลากะพง ส่วนปลาทูน่า นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดไม่ต่ำกว่าปีละ 10 - 12 ล้านตัน โดยขนถ่ายขึ้นที่ท่าเทียบเรือกรุงเทพ บรรทุกคอนเทรนเนอร์ส่งมายังจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแปรรูปส่งจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 
ข้อมูลจังหวัด

ข้อมูลทั่วไป article
ที่ตั้ง ขนาด ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ article
ด้านการศึกษา article
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม article
ด้านสาธารณสุข article
การเกษตร article
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ article
การปศุสัตว์ article
การบริหารราชการ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ค่ายลูกเสือมหาชัย ถนนเศรษฐกิจ 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์/โทรสาร 034 815 980 Email samutsakhon@mots.go.th.