ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโรงจอดยนต์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร   29 พ.ย. 2561 282 ครั้ง
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลหลักสาม อำเภอบ้าน.....   27 พ.ย. 2561 439 ครั้ง
ราคากลางจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแ.....   26 พ.ย. 2561 325 ครั้ง
ราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิด(ภายใน 4จุด ภายนอก 4 จุด)   26 ต.ค. 2561 237 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   26 ต.ค. 2561 193 ครั้ง
สัญญาจ้าง จัดสถานที่จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี   31 ก.ค. 2561 211 ครั้ง
สัญญาจ้างทำถ้วยรางวัล   31 ก.ค. 2561 163 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดสถานที่จัดงาน   31 ก.ค. 2561 135 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถ้วยรางวัล   31 ก.ค. 2561 159 ครั้ง