ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโรงจอดยนต์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร   29 พ.ย. 2561 313 ครั้ง
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลหลักสาม อำเภอบ้าน.....   27 พ.ย. 2561 492 ครั้ง
ราคากลางจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแ.....   26 พ.ย. 2561 366 ครั้ง
ราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิด(ภายใน 4จุด ภายนอก 4 จุด)   26 ต.ค. 2561 545 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   26 ต.ค. 2561 222 ครั้ง
สัญญาจ้าง จัดสถานที่จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี   31 ก.ค. 2561 237 ครั้ง
สัญญาจ้างทำถ้วยรางวัล   31 ก.ค. 2561 186 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดสถานที่จัดงาน   31 ก.ค. 2561 165 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถ้วยรางวัล   31 ก.ค. 2561 185 ครั้ง