วัดโคกขาม

5 ก.พ. 2562      6245 views

แชร์ทั้งหมด 4 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัดโคกขาม ตั้งอยู่ในตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาราวๆ ช่วงปีพ.ศ.2222 แห่งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่  พระอุโบสถหลังเก่าด้านหน้ามีพระเจดีย์เก่าที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซม สถาปัตยกรรมการก่อสร้างศิลปะแบบอยุธยา ลวดลายการแกะสลักไม้ที่หน้าบันนั้นงดงาม นอกจากนั้นที่วัดนี้ยังเก็บโบราณวัตถุที่เล่ากันว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของพันท้ายนรสิงห์ไว้หลายอย่าง เช่น ชิ้นส่วนของเรือพระที่นั่งเอกชัย และศาลเพียงตาของเดิม หลวงพ่อสัมฤทธิ์ พระพุทธสิหิงค์อันเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งในประเทศไทย มีพระพุทธสิหิงค์เพียง 4 องค์เท่านั้นและหนึ่งในนั้นประดิษฐานที่วัดโคกขามแห่งนี้นั่นเอง โดยตัวองค์พระเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนยุคต้น อายุเก่าแก่ประมาณ 300 ปี มีพุทธลักษณะอิ่มเอิบที่ทุกคนสัมผัสได้ซึ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์

พระพุทธสิหิงค์ องค์ที่ 4 หรือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า หลวงพ่อสัมฤทธิ์ ประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์มหาอุตม์ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามมาก หาที่ติมิได้ ตลอดจนเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญ ที่ไทยได้แบบอย่างมาจากประเทศศรีลังกา แต่เดิมปรากฎพระพุทธสิหิงค์ในประเทศไทยเพียง 3 องค์ เท่านั้น คือ องค์ที่ 1 ประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร องค์ที่ 2 ประดิษฐานที่วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ และองค์ที่ 3 ประดิษฐานที่หอพระสิงห์ จังหวันครศรีธรรมราช

พระพุทธสิหิงค์ องค์ที่4 นั้นขนาดองค์มีหน้าตักกว้าง 66 ซม. สูง 83 ซม. รอบฐาน 153 ซม. เนื้อเป็นทองสีดอกบวบหนัก 37 ชั่ง 1 ตำลึง ประมาณ 2964 บาท ทรวดทรงพระองค์อวบอ้วน พระหนุนูน พระพักตร์กลม พระโขนงโก่งโค้ง พระนาสิกเป็นสันโค้ง พระโอษฐ์แคบ พระรัศมีเหนือพระเกตุมาลาเป็นเปลวสั้น เส้นพระศกขมวดเป็นต่อมกลม ท่านั่งขัดสมาธิเพชร พระหัตถ์วางในท่าปางมารวิชัย ครองผ้าแบบห่มดอง ฐานรองเป็นฐานเขียง ลักษณะทั่วไปนับว่าเป็นแบบเชียงแสนรุ่นแรก เชื่อว่าฝีมือช่างเป็นของปฏิมากรชาวล้านนาไทย ในประวัติก่อนที่มาประดิษฐาน ณ วัดโคกขามนี้องค์พระได้เคยถูกลงรักปิดองค์ดำตลอดทั้งตัว และนำมาซ่อนไว้ในสถานที่ลับและมีความปลอดภัยนั่นก็คือวัดโคกขามแห่งนี้ แต่ความลับก็ปิดได้เพียง 200 ปี รักที่ปิดองค์พระพุทธสิหิงค์เริ่มจางลงตามกาลเวลาและเสื่อมคุณภาพลง จนสามารถมองเห็นเนื้อทองอย่างเด่นชัดในบางส่วน และเริ่มมากขึ้นทุกวัน นับว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีพระพุทธศาสนิกชนคนไทยทั้งชาติ ที่จะได้มีโอกาสสักการะบูชาพระพุทธสิหิงค์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์งดงามล้ำค่าของชาติไทยอีกองค์หนึ่ง