สวนสมุนไพรและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

27 มิ.ย. 2562      2501 views

แชร์ทั้งหมด 12 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สวนสมุนไพรและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เป็นสวนสมุนไพรของคุณมณฑาพวงพิมล(ป้ามณฑา) ชาวตำบลโคกขาม ที่ได้นำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตถือเป็นอีกแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรจากภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งแต่สมัยดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน และมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 7 Rs มีการปลูกผักทำเกษตรอินทรีย์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้กินไข่ทำบัญชีรับจ่ายมีการคัดแยกขยะบนเนื้อที่เพียง100 ตารางวาท่ามกลางดินเค็มน้ำเค็มจนปลดหนี้สินทั้งหมดได้ผู้ที่เข้าไปเยี่ยมเยียนจะได้รับฟังการบรรยายถึงประโยชน์หรือสรรพคุณของสมุนไพร การประยุกต์ใช้สมุนไพรในชีวิตประวันชมสวนสมุนไพรและร่วมกิจรรมแปรรูปสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและการดำเนินชีวิตด้วยวิถีของความพอเพียง
และองค์ความรู้ต่างๆ อีกมากมายการเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมสวนสมุนไพรและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวจากถนนพระราม2เข้าไปทางหมู่ 8 ตำบลโคกขามเปิดให้บริการทุกวัน 
ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่160/1 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อสอบถามได้ที่คุณมณฑาพวงพิมล (ป้ามณฑา) เบอร์โทรศัพท์ 081 981 2420