ลงพื้นที่ศึกษาดูงานของ คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม เรื่อง “แนวทางการพัฒนาเกลือทะเล การพัฒนาการเกษตร และการประมงพื้นบ้าน”

10 ก.ค. 2563      144 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานของ คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม เรื่อง “แนวทางการพัฒนาเกลือทะเล การพัฒนาการเกษตร และการประมงพื้นบ้าน” ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์เกลือโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร