กิจกรรมปลูกป่าชายเลนในงาน “ท่าฉลอมร่มรื่นด้วยป่าชายเลน ครั้งที่ ๓”

15 ส.ค. 2563      42 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในงาน “ท่าฉลอมร่มรื่นด้วยป่าชายเลน ครั้งที่ ๓” ณ ริมเขื่อนท่าเรือท่าฉลอม-โกรกกราก ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร