ท่องเที่ยวและกีฬาจังหัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมและประเมินผลการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 2

6 ส.ค. 2563      30 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมและประเมินผลการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 2 โดยมีนายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศรรอง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางวรภร ประสมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินการฝึกอบรมและประเมินผลลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ที่มีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาลูกเสือเชิงรุก “จัดตั้งลูกเสือมัคคุเทศก์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ให้มีสมรรถภาพน้อมนำหลักสูตรจิตอาสาพระราราชทาน 904 สร้างระเบียบวินัย และปลุกจิตอาสาในการสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร จะดำเนินจัดโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดสมุทรสาครในระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ จังหวัดสมุทรสาคร