ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมรับฟัง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

10 ต.ค. 2563      71 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมรับฟัง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายกุลวัชร หงษ์คู ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายนิติรัฐ สุนทรวร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 401 พันท้ายนรสิงห์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร