ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2563

14 ต.ค. 2563      122 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2563 โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของ กลุ่มคณะทำงานขับเคลื่อน (D1-D6) และหน่วยงานสนับสนุนของคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสมุทรสาคร จำกัด) ปี 2563 และพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2564 ณ หมู่ 4 บ้านชายทะเลรางจันทร์ ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร