ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้านการท่องเที่ยว

30 มี.ค 2564      241 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้านการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมครัวข้าวหอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร