นางพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครตรวจเยี่ยมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA

30 มี.ค 2564      267 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 30 มีนาคม 2564

นางพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA เพื่อเป็นการดำเนินการตามโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA)

ณ ชาน’เล รีสอร์ท แอนด์ ซีฟู้ด

ได้รับมาตรฐาน SHA ประเภทโรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ 

ที่ตั้ง 39/8 หมู่ 8 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทร 0816417191

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรคทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้า สิ่งของเครื่องใช้ สถานที่ และบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย