ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

6 ต.ค. 2564      287 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ผู้ว่าฯ "ณรงค์ รักร้อย" ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร วางแผนและขับเคลื่อนการกีฬาสมุทรสาคร วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายกัมปนาท จรมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นางพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ซึ่งมีวาระการประชุม มีเรื่องเสนอ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง รับรองงบแสดงฐานะทางการเงินของคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสมุทรสาครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริม และพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตามรูปแบบบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โครงการการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ. 2566) (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1) และการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (พ.ศ 2566) (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1) ประจำปีงบประมาณ พศ. 2565 ขออนุมัติหลักการปรับแผนงาน โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) คัดเลือกตัวแทนภาค 1 "มกรเกมส์" ณจังหวัดปราจีนบุรี และโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 "ดอกปีบเกมส์" ณ จังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนี้คณะกรรมการการกีฬาจังหวัด ยังได้เสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาร่วมกัน เพื่อวางแผนและขับเคลื่อนการกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร สู่ลำดับ Top Ten ต่อไป