โครงการเชฟชุมชน ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จังหวัดสมุทรสาคร

24 ธ.ค. 2564 10:00:12 | 69

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้ดำเนินโครงการเชฟชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น และชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาด้านอาหารให้กับชุมชนโดยมีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดสมุทรสาคร #เชฟชุมชน #การท่องเที่ยวเชิงอาหาร #จังหวัดสมุทรสาคร

Facebook share Twitter share Print